GP-20S

  ردیاب خودرو GP-20S
ردیاب خودرو GP-20S یک سامانه ردیابی خودرو می باشد که از بستر مخابراتی شبکه موبایل استفاده نموده و موقعیت خودرو شما و دیگر اطلاعات خودرو مانندهشدار دزدگیر خودرو را به شما انتقال و اطلاع می دهد.